DOKUMENTY

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dokument potřebný pro vykonávání pěstounské péče..

Pravidla kontaktu

Dokument zavazující dodržování pravidel při uskutečnění kontaktu s dítětem v pěstounské péči.

Stanovy spolku (DOTEK z.s.)

DOTEK je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a
v souladu s tímto...

Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí pro DOTEK z.s.

Dokument pověřující DOTEK z.s. k vykonávání činnosti sociálně-právní....

Výroční zpráva 2020

Informace o vývoji spolku za poslední fiskální rok.

Informační leták

Aktuální informační leták. Tištěná verze je k dispozici v DOTEKu nebo na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Pravidla vytvořená v souladu s vnitřními pravidly a standardy kvality.

Pravidla pro řešení rizikových, havarijních a nouzových situací

Pravidla vytvořená v souladu s vnitřními pravidly a standardy kvality.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., a sociálně-právní ochraně dětí 2021