DOKUMENTY

Etický kodex organizace

Představuje základní hodnoty naší organizace, které pracovníci ke všem lidem, se kterými přijdou v rámci výkonu svého povolání do styku.

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dokument potřebný pro vykonávání pěstounské péče pro osoby pečující.

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dokument potřebný pro vykonávání pěstounské péče pro osoby v evidenci.

Pravidla kontaktu

Dokument zavazující dodržování pravidel při uskutečnění kontaktu s dítětem v pěstounské péči.

Stanovy spolku (DOTEK z.s.)

DOTEK je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a
v souladu s tímto...

Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí pro DOTEK z.s.

Dokument pověřující DOTEK z.s. k vykonávání činnosti sociálně-právní....


Výroční zpráva 2022

Informace o vývoji spolku za rok 2022.

Výroční zpráva 2023

Informace o vývoji spolku za rok 2023.


Informační leták

Aktuální informační leták. Tištěná verze je k dispozici v DOTEKu nebo na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Pravidla vytvořená v souladu s vnitřními pravidly a standardy kvality.


Pravidla pro řešení rizikových, havarijních a nouzových situací

Pravidla vytvořená v souladu s vnitřními pravidly a standardy kvality.

Článek do Těšínských listů

V listopadu 2021 vyšel článek v Těšínských listech, který si můžete přečíst zde.