STAŇ SE PĚSTOUNEM

načerpejte více informací o pěstounské péči, jak můžete pomoci a jaké kroky je třeba podniknout


Co je pěstounská péče?

Pokud dítě nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, pokoušíme se mu najít potřebné zázemí v pěstounské rodině.

Pěstounská péče pomáhá vytvářet pozitivní a dlouhodobé změny v životech dětí.

Existuje několik typů pěstounské péče. Konkrétně to je pěstounská péče na přechodnou dobu, dlouhodobá pěstounská péče a příbuzenská pěstounská péče.

Našim cílem je pomoct biologické rodině dítěte k tomu, aby o své dítě mohla opět pečovat a pokud návrat dítěte není možný, tak mu pomáháme najít domov nový.


Kdo se může stát pěstounem?

Pěstouni, se kterými pracujeme, pocházejí z různých sociálních skupin, stejně jako děti, kterým se snažíme najít novou rodinu.

Není pro nás důležité pohlaví, rasa, sexuální orientace nebo to, zda vlastníte dům. Diverzita pěstounů je podle nás naopak přínosem.

Důležité je, aby byl potencionální pěstoun ochotný poskytnout dítěti bezpečí, péči a podporu v harmonickém domově.


Cesta pěstouna

jednotlivé kroky, které vás jako pěstouna čekají na vaší cestě pomoci znevýhodněným dětem

podrobnější infrografiku k jednotlivým krokům Cesty pěstouna a metodiku připravujeme