O NÁS


Poslání organizace

Posláním DOTEK z.s. je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí, a to doprovázením a podporou jejich pěstounů.

Aktuálně máme vydáno pověření pro MSK a Mladou Boleslav. Celé pověření najdete v sekci Dokumenty.

Cílová skupina

 • osoby pečující a osoby v evidenci (souhrnně pěstouni),
 • děti umístěné v péči našich pěstounů,
 • každé dítě, které podle § 8 zákona o SPOD požádá o pomoc,
 • široká veřejnost,
 • odborná veřejnost,
 • biologické děti pěstounů,
 • biologičtí rodiče dětí umístěných v péči našich pěstounů;
 • děti, rodiče a pěstouni z území Moravskoslezského kraje a Mladé Boleslavi, kde má organizace vydáno pověření.

Cíle

 • Zajištění bezpečného kontaktu dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho rodiči. Četnost kontaktů přitom vyplývá jednoznačně z potřeb a situace konkrétního dítěte.
 • Podpora harmonického vývoje dítěte.
 • Zvyšování odbornosti pěstounů organizováním vzdělávacích pobytů a seminářů a společným vytvářením plánu vzdělávání pěstounů.
 • Zvyšování počtu zájemců o náhradní rodičovství informování široké veřejnosti a následnou komunikací se zájemci a jejich podporou.
 • Zvyšování informovanosti široké i odborné veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče.
 • Doprovázení, podpora a poradenství náhradním rodinám tak, aby dokázali lépe řešit výchovné a jiné problémy související s péčí o svěřené děti.

Zásady činnosti

Zásady činnosti naší organizace jsou v souladu se základními zásadami sociálně-právní ochrany. Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, přičemž se přihlíží širšímu sociálnímu prostředí dítěte (podle § 5 zákona o SPOD).

Zásady činnosti organizace DOTEK z.s.:

 • postup v souladu s etickým kodexem organizace,
 • naslouchání dětem a respektování jejich názoru,
 • spolupráce s klientem postavená na principu partnerství,
 • důraz primárně na hájení zájmů, práv a potřeb dítěte (zájem dítěte je v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte předním hlediskem, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli kontrakt (dohoda o výkonu pěstounské péče) se uzavírá s pěstounem).

Standardy kvality

Organizace DOTEK z.s. je jako pověřená osoba při poskytování sociálně-právní ochrany povinna naplňovat standardy kvality sociálně-právní ochrany.

Klienti či zájemci se mohou s postupy seznámit v místě výkonu. Některá pravidla a postupy jsou rovněž zveřejněna v elektronické podobě v sekci Dokumenty.

Klienti jsou pravidelně seznamování s aktualizacemi standardů kvality organizace, zájemci o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče jsou s jejich zněním seznámeni před podpisem.


INFORMACE

DOTEK zapsaný spolek je zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky ode dne 4. 5. 2006 pod čj. VS/1-1/64098/06-R.

Zápis do spolkového rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, byl proveden dne 1.1.2014.

Sídlo spolku: Štefánikova 36/36, Český Těšín, 73701

IČO: 27032116

Číslo účtu: 2100755805/2010, Fio banka

Datová schránka: ybmbkpz