KALENDÁŘ 2022

Pro rok 2022 jsme připravili tyto akce pro naše pěstouny a děti v jejich péči. Kalendář budeme průběžně aktualizovat (poslední aktualizace 11. 5.).

LEDEN

ÚNOR

6. 2. - seminář pro přechodné pěstouny zaměřený na novelu zákona sociálně-právní ochrany dětí

BŘEZEN

8. 3. - kurz první pomoci

19. 3. - svépomocná skupina

DUBEN

KVĚTEN

28. 5. - loutkové divadlo

ČERVEN

4.-5. 6. - víkendový vzdělávací pobyt

17.-19.6. - víkendový pobyt s MSK, hotel Kamzík

ČERVENEC

11.-15.7. - příměstský sportovní tábor se zaměřením na tenis

27. 7. - jednodenní vzdělávání

SRPEN

15. 8. - jednodenní výlet do Fun park Žirafa, Ostrava

26.-28.8. - víkendový vzdělávací pobyt

ZÁŘÍ

20. 9. - nácvik manipulace s miminkem

ŘÍJEN

1. 10. - jednodenní vzdělávání

LISTOPAD

PROSINEC

2. 12. - mikulášské setkání

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Doprovázení

Ke každému pěstounovi přistupujeme individuálně a na míru s ním domlouváme, jak bude naše spolupráce vypadat. Samozřejmě vždy v souladu s právními předpisy.

Konzultace

Pěstounům nabízíme individuální nebo skupinové konzultace dle aktuální situace.

Zprostředkování odborné pomoci

Pokud je to v rámci výkonu jejich profese potřeba, snažíme se jim pomoct zprostředkovat pomoc odborníka z různých sfér.

Vzdělávání

Pro pěstouny připravujeme víkendové nebo jednodenní vzdělávání. Rovněž se snažíme nabídnout řadu individuálních možností.

Asistované kontakty s biologickou rodinou

Individuálně připravujeme asistované kontakty dětí v péči se členy jejich biologické rodiny tak, aby vše proběhlo bezpečně.

Pomoc při zajištění péče o dítě nebo odlehčení

V době vzdělávání zajišťujeme program pro děti, rovněž pořádáme tábory nebo jednodenní výlety.

SLUŽBY PRO DĚTI

v náhradní rodinné péči našich pěstounů
Jednodenní výlety
Terapie hrou
Práce na knize života
Letní příměstský tábor
Doučování angličtiny

RESPITNÍ PÉČE

připravujeme