KALENDÁŘ 2024

Vzdělávání pro naše pěstouny a děti v jejich péči na rok 2024.

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

9. 3. - podpůrná skupina (PPPD)

20. 3. - podpůrná skupina (DP, PPP)

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

8.-9.6. - víkendový vzdělávací pobyt (PPP, DP)

29.-30.6. - víkendový vzdělávací pobyt (PPP, DP)

ČERVENEC

SRPEN

24.-25.8. - víkendový vzdělávací pobyt (PPPD)

ZÁŘÍ

19. 9. - podpůrná skupina (DP, PPP)

ŘÍJEN

15. 10. - seminář - metoda BLW

LISTOPAD

20. 11. - podpůrná skupina (DP, PPP)

PROSINEC

8.12. - vzdělávání Mikuláš a trauma

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Doprovázení

Ke každému pěstounovi přistupujeme individuálně a na míru s ním domlouváme, jak bude naše spolupráce vypadat. Samozřejmě vždy v souladu s právními předpisy.

Konzultace

Pěstounům nabízíme individuální nebo skupinové konzultace dle aktuální situace.

Zprostředkování odborné pomoci

Pokud je to v rámci výkonu jejich profese potřeba, snažíme se jim pomoct zprostředkovat pomoc odborníka z různých sfér.

Vzdělávání

Pro pěstouny připravujeme víkendové nebo jednodenní vzdělávání. Rovněž se snažíme nabídnout řadu individuálních možností.

Asistované kontakty s biologickou rodinou

Individuálně připravujeme asistované kontakty dětí v péči se členy jejich biologické rodiny tak, aby vše proběhlo bezpečně.

Pomoc při zajištění péče o dítě nebo odlehčení

V době vzdělávání zajišťujeme program pro děti, rovněž pořádáme tábory nebo jednodenní výlety.

SLUŽBY PRO DĚTI

v náhradní rodinné péči našich pěstounů
Jednodenní výlety
Terapie hrou
Práce na knize života
Letní příměstský tábor
Doučování angličtiny

RESPITNÍ PÉČE

Rámec využívání respitní péče neboli odlehčovací služby jsou popsány v Dohodě o výkonu pěstounské péče. Konkrétní popis a další náležitosti najdete zde: