KALENDÁŘ 2023

Pro rok 2024 aktuálně připravujeme akce a vzdělávání pro naše pěstouny a děti v jejich péči.

LEDEN

ÚNOR

12. 2. - podpůrná skupina (PPPD)

BŘEZEN

22. 3. - podpůrná skupina (PPP a DP)

DUBEN

2. 4. - podpůrná skupina (PPPD)

KVĚTEN

28. 5. - podpůrná skupina (PPPD)

ČERVEN

21. 6. - podpůrná skupina (PPP a DP)

ČERVENEC

30. 6.-2. 7. - víkendový vzdělávací pobyt (PPP, DP)

10.-14. 7. - příměstský sportovní tábor

SRPEN

ZÁŘÍ

3. 9. - podpůrná skupina PPPD

20. 9. - podpůrná skupina (PPP a DP)

ŘÍJEN

16.-18. 10. - víkendový pobyt MSK (PPPD)

27. 10. - vzdělávání: Attachment a vztahová vazba dětí v NRP 

LISTOPAD

9. 11. - vzdělávání: Dítě v NRP a škola

21. 11. - metodické vzdělávání MSK (PPPD)

PROSINEC

3. 12. - podpůrná skupina PPPD

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Doprovázení

Ke každému pěstounovi přistupujeme individuálně a na míru s ním domlouváme, jak bude naše spolupráce vypadat. Samozřejmě vždy v souladu s právními předpisy.

Konzultace

Pěstounům nabízíme individuální nebo skupinové konzultace dle aktuální situace.

Zprostředkování odborné pomoci

Pokud je to v rámci výkonu jejich profese potřeba, snažíme se jim pomoct zprostředkovat pomoc odborníka z různých sfér.

Vzdělávání

Pro pěstouny připravujeme víkendové nebo jednodenní vzdělávání. Rovněž se snažíme nabídnout řadu individuálních možností.

Asistované kontakty s biologickou rodinou

Individuálně připravujeme asistované kontakty dětí v péči se členy jejich biologické rodiny tak, aby vše proběhlo bezpečně.

Pomoc při zajištění péče o dítě nebo odlehčení

V době vzdělávání zajišťujeme program pro děti, rovněž pořádáme tábory nebo jednodenní výlety.

SLUŽBY PRO DĚTI

v náhradní rodinné péči našich pěstounů
Jednodenní výlety
Terapie hrou
Práce na knize života
Letní příměstský tábor
Doučování angličtiny

RESPITNÍ PÉČE

Rámec využívání respitní péče neboli odlehčovací služby jsou popsány v Dohodě o výkonu pěstounské péče. Konkrétní popis a další náležitosti najdete zde: