O NÁS

Poslání organizace

Posláním a náplní práce naší organizace je zajistit dítěti co nejharmoničtější vývoj v náhradní rodině. Toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a následně doprovázením, poradenstvím a vzděláváním náhradních rodičů.

Podporu a pomoc poskytuje organizace nejen náhradním rodinám, ale také rodinám biologickým, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Zároveň se snažíme vytvářet stabilní zázemí pro vzdělávání a podporu pěstounů.

Aktuálně máme vydáno pověření pro Moravskoslezský kraj a Mladou Boleslav. Celé pověření najdete v sekci Dokumenty.

Vize

Naší vizí je vytvořit fungující spolek, který nabízí širokou škálu podpůrných služeb pro pěstouny.

Chceme podporovat fungující pěstounskou rodinu a dítě v ní tak, aby mu bylo umožněno prožít takové dětství a následně život, který jim jejich biologická rodina nemůže dopřát.

Rádi bychom vytvořili organizaci plnou spokojených pěstounů a vyrovnaných a šťastných dětí.

Cíle

  • Podpora harmonického vývoje dítěte
  • Doprovázení, podpora a poradentství náhradních rodin od přijetí dítěte do náhradní rodiny do ukončení náhradní rodinné péče
  • Zvyšování odbornosti náhradních rodičů
  • Zvyšování počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči a jejich kvalitní příprava
  • Zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče

INFORMACE

DOTEK zapsaný spolek je zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky ode dne 4. 5. 2006 pod čj. VS/1-1/64098/06-R.

Zápis do spolkového rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, byl proveden dne 1.1.2014.

Sídlo spolku: Štefánikova 36/36, Český Těšín, 73701

IČO: 27032116

Číslo účtu: 2100755805/2010, Fio banka

Datová schránka: ybmbkpz