NAŠE SLUŽBY

Naše služby vycházejí ze seznamu vykonávaných činností, které jsou zahrnuty ve vydaném pověření. Toto je k dispozici v sekci Dokumenty.

Pro pěstouny

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s novými pěstouny. Pěstounům poskytujeme doprovázení, podporu a pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené děti. Naše organizace rovněž pořádá vzdělávání pro naše pěstouny. Konkrétní přehled služeb pro naše pěstouny můžete najít v sekci Naši pěstouni.Pro děti

Pro děti v náhradní rodinné péči našich pěstounů nabízíme celou řadu služeb, které najdete v sekci Naši pěstouni.

Samozřejmě jsme také připraveni pomoct každému dítěti v nouzi, které potřebuje pomoct. Více infromací je v sekci Pro děti.Pro veřejnost

Naše organizace nabízí službu asistovaného předávání při rozvodových kazuistikách. Zároveň se věnujeme šíření myšlenky náhradní rodinné péče v České republice, vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a také poskytování odbornému poradenství zájemcům o pěstounskou péči či osvojení.